Možete li zamisliti portal bez politike, šovinizma, negativnih informacija? Zamislite portal koji njeguje isključivo humanitarni rad i pozitivne vrijednosti! UPRAVO TAKAV!!! adrenalin.ba

ADRENALIN.BA je neprofitni bh portal i udruga informativno-edukativno-humanitarnog karaktera. Zasnovan na ljubavi prema adrenalinu, motociklima, edukaciji, humanitarnom radu i pozitivnoj energiji koju dijelimo sa vama.

 Bajkerski   Edukativan    Humanitaran

Pravovremeno i objektivno vas informiramo o svim događajima u BiH, regionu i svijetu, ali i o svim aktivnostima koje njeguju pozitivne vrijednosti i doprinose antistresnom ambijentu.

 

„Bajkeri imaju bratstvo i sestrinstvo kao nijedna druga društvena organizacija…to je obitelj koja počiva na principu istinskog poštovanja i brige jednih za druge bez obzira na vjeru i naciju“

 

Na principu obitelji i zajedništva se temelji i portal adrenalin.ba

 

POSTANI ČLAN ADRENALIN OBITELJI!

 

Share this: