Ambasada Njemačke u Sarajevu u periodu između 2016. i 2019. godine postala je jedan od najvećih ureda za izdavanje viza u svijetu, a broj izdatih viza u navedenom periodu porastao je sa 7,400  na 14,100. Više apllikacija za njemačku vizu ostvarili su jedino uredi njemačkih ambasada u Libanu i Turskoj.

Slikovni rezultat za njemačka ambasada sarajevo

Razlog za udvostručenje je njemački “Westbalkan-Regelung”, koji je stupio na snagu početkom 2016. godine. Trenutno je u razmatranju i zakon koji će olakšati pristup njemačkom tržištu rada za građane BiH. Prema novom zakonu podnositelj zahtjeva više neće imati potrebu za dokazom o ugovoru o radu, dokazom o kvalifikacijama priznatim u Njemačkoj, a i poznavanje njemačkog jezika za određena radna mjesta neće biti problem prilikom apliciranja za njemačku vizu.

Dakle, s razlogom se postavlja pitanje: Koliko će ljudi biti u Bosni i Hercegovini za 15 ili 20 godina?

Povezana slika

I sami smo svjedoci da je već sada teško pronaći građevinske radnike, električare, pa čak i medicinske sestre koje su dobro obučene. U ovakvom razvoju događaja sektor zdravstva smatra se najizloženijim područjem djelovanja kada je riječ o migraciji. Globalna potražnja za liječnicima i medicinskim sestrama veća je od njezine ponude. Odlazak doktora i medicinskih sestara najviše će pogoditi građane BiH koji već osjećaju posljedice lošeg zdravstvenog sistema.

Trenutno u BiH ne postoji strategija koja će spriječiti masovni exodus građana Bosne i Hercegovine.

Share this: