Tri su osnovna načina primjene lijeka, a to su:

  1. Enteralno,
  2. Parenteralno i
  3. Lokalno

Enteralni put primjene je najčešći (oralno-na usta, sublingvalno-pod jezik, i rektalno-preko rektuma). Parenteralno se daju injekcije i infuzija, a daju se u mišić, pod kožu, duboko pod kožu, u venu, u arteriju, itd. Lokalna primjena lijekova s ciljem postizanja lokalnog učinka uključuje primjenu lijeka na mjesto njegovog učinka

                                                                                                             Photo by 123RF

Lijek u našem organizmu

Jednom kada uđe u organizam, lijek se uglavnom kreće kroz tjelesne tekućine, različitom brzinom i obimom. Stanica (točnije: stanična membrana) je mjesto djelovanja. Biofaza je naziv za mjesto gdje se odvija farmakološko djelovanje. Na membranama u biofazi gdje se ispoljava djelovanje lijeka postoje strukturno specifične proteinske tvorevine koje zovemo receptorima. Receptori su specifične molekule, molekularni kompleksi ili dijelovi kompleksa koji vežu lijek kemijski ispoljavajući na taj način farmakološko djelovanje.

Share this: