Žene superiornije u odnosu na muškarce!?

Netko bi rekao da žene nisu jednake sa muškarcima. I znate šta, u pravu su, samo što su žene superiornije u odnosu na muškarce! Evo i dokaza koje daje psihijatar Clifford N. Lazarus na sajtu Psychology Today.

1. Poznata je činjenica da u većini kultura žene žive duže od muškaraca. U Americi na primjer, žene žive u prosjeku 80 godina, dok muškarci žive skoro 75. Dakle, žene su osvojile jedan bod u dugovječnosti.

2. Mnoge studije pokazale su da žene imaju viši prag tolerancije na bol, što je verojatno evolutivna adaptacija zbog toga što žene rađaju. Još jedan poen za žene.

3. Veruje se da žene mogu da žive duže bez hrane od muškaraca jer imaju više masnog tkiva a manje mišića u svom tijelu. Budući da masnom tkivu treba daleko manje kalorija nego mišićima, žene imaju dvostruku prednost tokom izgladnjivanja. Dakle, žene tri muškarci nula.

4. S obzirom da imaju manju tjelesnu masu od muškaraca, žene koriste manje prirodnih resursa (zraka, vode, hrane…) tako da su žene „zelenije“ od muškaraca. Dakle, rezultat je četiri prema nula.

Silhouette of 4 Women With the Background of Birds Flying Under Yellow and Grey Sky

5. Generalno, žene imaju višu socijalnu i emocionalnu inteligenciju u poređenju sa muškarcima. Manje su agresivne i nasilne, skoro pa nikad nisu serijske ubice ili seksualni sadisti, i daleko bezbjedniji vozači (izvinite momci, ali tako je). „New York Times“ je skorije pisao kako muškarci voze brže, ignoriraju saobraćajna pravila češće, rizikuju i uključeni su u većinu fatalnih udesa širom svijeta. Sada je rezultat 5 prema nula, za žene naravno.

6. To što žene imaju dva X kromosoma čini da imaju veliku zdravstvenu prednost, pogotovo za bolesti koje su povezane sa X kromosomom, kao što su hemofilija (poremećaj u sistemu koagulacije krvi), daltonizam, bolesti vezane za mišićnu distrofiju… Sve ove bolesti gotovo uvijek pogađaju muškarce, jer ne postoji drugi „zdravi“ X kromosom, koji imaju žene (žene naslijeđuju jedan X kromosom od majke a drugi od oca, ako je jedan „bolestan“ odnosno nosilac je neke bolesti, onda onaj zdravi čuva od bolesti). Rezultat je: žene vode 6 prema nula.

Woman Wearing Grey Long-sleeved Top Photography

7. U teoriji, moguće je da se žene reproduciraju bez muškarca odnosno njegovog genetskog doprinosa, dok je za muškarce nemoguće da rode bez žena. Oblik bespolnog razmnožavanja, odnosno partenogeneza, javlja se isključivo kod žena, a uvijek dovodi do ženskog potomstva (jer potomstvo ima dva X hromozoma). 7:0!

8. I, kada smo kod seksa, uzmite u obzir da žene mogu da imaju višestruki orgazam tokom odnosa. Što je osmi poen za žene!

9. Kako autor kaže, jedina oblast gdje muškarci imaju jasnu prednost u odnosu na žene jeste njihova fizička snaga i moguće vrijeme reakcije. Ali, ako izuzmemo sportove, čak i fizička prednost postala je sve manje značajna u vrijeme tehnoloških unaprijeđenja. Bilo kako bilo, to je poen za muškarce, a ukupan rezultat je:

Žene: 8
Muškarci: 1

U pravoj borbi spolova, pametan potez bio bi kladiti se na žene.

 

 

Share this: