Glavni razlozi (ne)suradnje pacijenata

Nakon pravilnog izbora, propisivanja i izdavanja lijeka, pretpostavlja se da će pacijent pravilno uzimati taj lijek i da će lijek biti djelotvoran, no u stvarnosti nije baš tako.

Glavni razlog tomu jeste slaba suradnja pacijenta i slabo pridržavanje režima doziranja.

Ponekad postoje opravdani razlozi za slabu suradnju pacijenta, a to su:

  1. Lijek može biti slabo toleriran;
  2. Lijek može uzrokovati jasne neželjene efekte;
  3. Lijek može biti propisan u toksičnim dozama.

Faktori koji utiču na slabu suradnju mogu biti:

  1. Pacijent;
  2. Sama bolest;
  3. Doktor;
  4. Propisivanje recepta;
  5. Farmaceut;
  6. Zdravstveni sustav.

Općenito žene se bolje pridržavaju uputa koje je doktor dao

Mlađi pacijenti i starije osobe slabije surađuju s doktorom. Uputa se slabije pridržavaju i ljudi koji žive sami nego osobe koje žive s partnerom ili supružnikom. Klinička stanja s lošom prognozom (npr. maligne bolesti) i bolna stanja (reumatoidni artritis) prati bolje pridržavanje uputama, nego asimptomatska stanja za koja se smatra da su benigna (hipertenzija).

                                                                                                       photo by Pexels

Uloga zdravstvenih radnika

Na nama, zdravstvenim radnicima, je da damo sve od sebe kako bi se poboljšala suradnja s pacijentom, pacijentovo shvaćanje o djelovanju lijeka, svi detalji oko samog liječenja, te na taj način poboljšala djelotvornost lijeka i same terapije.

Zaključak

Nerijetko je krivac sam pacijent. Unutar zdravstvene ustanove može biti sve perfektno odrađeno, i detaljan pregled i dijagnoza bolesti i data točna terapija koja će poboljšati trenutno pacijentovo stanje, ali kada dođe kući, pacijent se ne ponaša odgovorno prema sebi i svojoj bolesti, odnosno ne uzima dozu koja mu je potrebna. Stoga je potrebno stalno javno prosvjećivanje o zdravlju i o brizi za zdravlje.

Share this: