Šteta od Cyber kriminala do 2025. će doseći 27 milijardi dolara

Atlas VPN načinio je zanimljivo istraživanje, koje pokazuje da šteta počinjena od strane cyber kriminala raste iz mjeseca u mjesec, godine u godinu, što dovodi do situacije u kojoj će ukupna procijenjena šteta do 2025. biti 27,85 milijardi američkih dolara.

Da se sve to događalo postepeno, jasno pokazuju podaci koje Atlas VPN prikazuje za prošlu godinu, ali i koje prognozira za one koje dolaze. Na primjer, u 2019. je šteta bila na “samo” 3,5 milijarde dolara, ove će biti već na pet milijardi dolara, da bi uslijedio osjetniji rast narednih godina.

Pa tako 2021. Atlas VPN predviđa štetu od cyber kriminala na nivou od 7,1 milijardi dolara, godinu kasnije ona bi trebala biti 9,45 milijardi dolara, već 2023. čak 13,93 milijardi dolara i onda 2025. gotovo dvostruki rast – spomenutih 27,85 milijardi dolara!

Ne čudi takvo stanje. Jer, prijetnje uzrokovane cyber kriminalom ocijenjene su drugim najvećim rizikom koji je ujedno i vodeći rizik za djelatnosti posredovanja u osiguranju, kompozitnih osiguravajućih društava i reosiguranja.

Pojačala se i zabrinutost oko sajber rizika utvrđena u ranijim istraživanjima. Sektor osiguranja, primamljiva je meta zbog količine vrijednih podataka koje posjeduje, izložen je brojnim napadima kriminalaca i hakera s potporom vlada, od kojih su mnogi iznimno sofisticirani.

IZVOR: nezavisvne.com

Share this: