-9 C
Travnik
Srijeda, 20 siječnja, 2021
Naslovnica INFORMATIVAN Tko u BiH ima pravo na odgađanje otplate kredita?

Tko u BiH ima pravo na odgađanje otplate kredita?

Tko u BiH ima pravo na odgađanje otplate kredita?

Moratorij ili neku drugu olakšicu na otplatu kredita mogu dobiti svi građani kojima je smanjena kreditna sposobnost, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni zbog negativnog utjecaja izazvanog pandemijom koronavirusa.

“U firmi nam je rečeno da najmanje 3 mjeseca nećemo raditi. Dobila sam odgovor da ćemo biti obaviješteni na vrijeme na njihovoh facebook stranici. Na stranici je otvorena aplikacija koju popunite i pošaljete a oni trebaju da vam odgovore u roku od 7 dana. Prošlo je 15 dana i nisam odbila odgovor. Opet sam juče zvala da pitam zašto su odbili ratu jer sam poslala na vrijeme 2 maila, ništa. Rekli su kontaktiraće me kasnije i ništa. Gledala sam na njihovoj stranici da nikome nisu na mail ni na facebook odgovorili”.

Ovo je samo jedno od iskustava građana koji traže odgađanje otplate kredita u skladu sa ranije donesenim odlukama nadležnih. Ko ima pravo na odgađanje plaćanja kredita, pitali smo Udruženje banaka Bosne i Hercegovine, Entitetske agencije za bankarstvo, te komercijalne banke u našoj zemlji. U Udruženju banaka BiH kažu da su odgode plaćanja kredita tek počeli stvarno odobravati.

BANKE ĆE POMOĆI SVIMA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE
BERISLAV KUTLE

“Njih ima 20% unutar korporejta. Spremne su banke pratiti ovu situaciju. Donošenje zakona koji je u parlamentu na koji banke ne mogu uticativezano za sudske sporove, sve ono što je vezano za pravnu regulativu će biti dugoročan problem. a ostalo je sve isto kao prrije 10 dana”.

Na sajtu Udruženja banaka Bosne i Hercegovine objavljena su najčešća pitanja i odgovori u vezi sa moratorijumom na otplatu kredita. Između ostalog, navodi se da banke neće obračunavati niti naplaćivati iznos zatezne kamate. Ako je riječ o pravnom licu, to znači da mu je smanjena likvidnost pojavom koronavirusa, da je privremeno obustavio proizvodnju i da je firma pretrpjela štetu.

PITANJA I ODGOVORI NA SAJTU UDRUŽENJA BANAKA BiH

Ako se radi o klijentu, fizičkom licu, to znači da nema mogućnost za rad uslijed oboljenja, boravka u karantinu ili samoizolaciji, • nema mogućnost za rad uslijed gubitka posla, jer je kompanija u kojoj je radio zapala u probleme zbog koronavirusa.

Imajući u vidu da je riječ o podzakonskom aktu, Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine navode da su banke obavezne primjenjivati predmetnu Odluku, te odobravati privremene mjere klijentima koji su pogođeni negativnim efektima pandemije koronavirusa.

BANKE OBAVEZNE PRIMJENJIVATI ODLUKU
AGENCIJA RS

Smatramo da je ovaj podzakonski akt omogućio adekvatan i dovoljan set posebnih mjera – olakšica u otplati kreditnih obaveza, koji banke mogu odobriti svojim klijentima u zavisnosti od pogođenosti pandemijom.

AGENCIJA FBiH
Zvaničnici, državni zaposlenici, zaposlenici javnih preduzeća, korisnici budžeta, kao i svi drugi kojima se primanja redovno isplaćuju, nisu obuhvaćeni privremenom mjerom moratorijuma na otplatu kredita. Izuzetno, i navedena lica mogu podnijeti zahtjev, ako je članu domaćinstva smanjena kreditna sposobnost zbog negativnih efekata vanrednog stanja.

Bankama je potrebno dostaviti platnu listu, izvod sa računa ili potvrdu poslodavca, odnosno Zavoda za zapošljavanje da ne radi zbog trenutne situacije. Takođe, banke osim moratorijuma na otplatu kredita mogu ponuditi grejs period, produženje roka otplate, novi kredit i dodatna sredstva.

BANKAMA POTREBNO DOSTAVITI DOKAZE

Banka je dio klijenata iz najteže pogođenih djelatnosti samostalno kontaktirala telefonski radi moratorijuma. Ostali klijenti se javljaju elektronski, putem obrasca na web stranici ili mejlom, te telefonski.

RAIFFEISEN BANK
Nakon što klijent u zahtjevu navede razlog zbog kojeg je njegova kreditna sposobnost pogoršana, banka razmatra zahtjev i odlučuje o modalitetu koji je najprimjereniji za rješavanje novonastale situacije.

Važno je napomenuti da su banke stvarno počele primjenjivati sve mjere tek 13. aprila, te da u narednom periodu svi kreditno zaduženi građani, koji nisu u mogućnosti redovno uplaćivati rate, mogu očekivati pomoć.

IZVOR:BHRT

Share this: