Učinak hrane na djelovanje lijeka

Interakcije između hrane i lijekova mogu imati znatan utjecaj na uspjeh farmakoterapije kao i na težinu i učestalost pojave nuspojava mnogih lijekova.

Te interakcije nisu uvijek štetne, a u nekim slučajevima se iskorištavaju za poboljšanje apsorpcije lijekova i smanjivanje nuspojava. Prisustvo hrane u probavnom traktu dodatno doprinosi složenosti procesa apsorpcije i može značajno utjecati na biološku raspoloživost lijekova, dovodeći do promjena u brzini ili stupnju apsorpcije istovremeno uzetog lijeka.

U trenutku pojave lijeka na tržištu postoji relativno malo informacija o nuspojavama i interakcijama s hranom, pa je potrebno prijaviti svaku sumnju na nuspojavu lijeka, bilo da je ta nuspojava posljedica djelovanja lijeka s hranom ili je to, pak nuspojava djelovanja samog lijeka.

Lijekovi uzeti nakon obroka dolaze sporije u tanko crijevo nego nakon uzimanja na prazan želudac, te su znatno niže koncentracije lijeka u krvi.

“Zato kod lijekova s intenzivnim metabolizmom (poput paracetamola), kod uzimanja poslije obroka, standardna doza može biti potpuno nedjelotvorna.”

Hrana usporava pasažu želuca i reducira brzinu apsorpcije velikog broja lijekova. Ukupna količina apsorbiranog lijeka može i ne mora biti reducirana.

Ipak je neke lijekove poželjno uzimati s hranom, bilo radi povećanja njihove apsorpcije ili smanjivanja gastrične iritacije (npr. NSAIL-nesteroidni antiinflamatorni lijekovi, koji se koriste uglavnom za bolove raznog tipa).

Rastvorljivost i brzina rastvaranja iz preparata mogu biti izmijenjeni uslijed promjene pH vrijednosti u probavnom traktu nakon obroka. Hrana koja povećava pH vrijednost u želucu, smanjuje brzinu rastvaranja, a time i apsorpciju spoja tipa slabe baze, dok isti obrok dovodi do povećanja brzine rastvaranja, a time i apsorpcije u slučaju spoja slabe kiseline.

“Hrana koja povećava pH želuca je: voće, povrće (i krumpir) i koštunjavo voće.”

vs.

“Hrana koja snižava pH želuca: riba, meso, jaja, mlijeko i mliječni proizvodi, žitarice.”

Alkohol i njegovi učinci na lijek i organizam

Poznato je također da etanol i alkoholni napici usporavaju pražnjene želuca i povećavaju propustljivost epitela tankog crijeva. Spomenuti fiziološki efekti alkohola mogu dovesti do toga da se previše oslobodi i rastvori ljekovita tvar u crijevima, pa to može nepovoljno utjecati na sigurnosni profil lijeka.

Tijekom istovremene primjene gastrorezistentnih oblika lijekova i alkohola može doći do prijevremenog oslobađanja lijeka uslijed naglog rastvaranja polimerne obloge u prisustvu alkohola.

Pri istovremenoj primjeni alkohola i preparata s produženim oslobađanjem ljekovite tvari može doći do promjene kinetike i obima oslobađanja lijeka, što najčešće ima za posljedicu povećanje koncentracije ljekovite tvari u krvi.

Zaključak

Hrana itekako utječe na djelovanje lijeka, te se prije primjene lijeka treba posavjetovati s doktorima i farmaceutima o načinu primjene određenog lijeka, odnosno da li uzeti neki lijek prije ili poslije obroka, i kakvog sastava treba biti obrok.

Share this: